03 kwietnia 2019

CZAS NA PODSUMOWANIE

3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Pasłęku podsumowano II turę projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”, w którym wzięli udział podopieczni miejscowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

W styczniu br. młodzież przebywała w Sewilli odbywając staże zawodowe w miejscowych cukierniach i sklepach. Praktyki pozwoliły młodym ludziom na ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas dotychczasowego kształcenia, a także na zdobycie nowych kompetencji zawodowych. Projekt zakładał m.in. podniesienie kompetencji społecznych uczestników, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

Krótkiego powitania i prezentacji uczestników projektu dokonał zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Młodzi stażyści podzielili się ze swoimi rówieśnikami wrażeniami z pobytu w Hiszpanii, z sentymentem wspominając czas spędzony w Sewilli. Zaprezentowali też liczne zdjęcia wykonane podczas odbywania stażu u hiszpańskich pracodawców, w trakcie wycieczek czy lekcji języka hiszpańskiego.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z odbytego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1, a także upominków.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+