08 listopada 2021

Czas na podsumowanie

Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” za nami! Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii.

Stażyści w dniach od 26 września do 16 października br. przebywali w hiszpańskiej Ubedzie, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe w miejscowych sklepach i salonach fryzjerskich. Udział w projekcie pomógł im bardziej otworzyć się na innych ludzi, zwiększył wiarę we własne siły i możliwości oraz dodał motywacji do nauki języków obcych i podwyższania kwalifikacji zawodowych. A do tego wszystkiego pozostaną piękne wspomnienia z hiszpańskiej Andaluzji.

Podczas uroczystego podsumowania projektu Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Paweł Kowszyński oraz Dyrektorka Zespołu Szkół w Pasłęku Elżbieta Wasiuk wręczyli uczestnikom staży Europass – Mobilność i certyfikaty językowe. Dokumenty, które mogą się przydać na drodze kariery zawodowej.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego.