29 października 2018

CZAS NA PODSUMOWANIE

19 września 2018r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość 3”, w którym wzięło udział 10 uczniów – podopiecznych grupy wychowawczej w Olecku. Młodzież w dniach 03-23 czerwca 2018r. przebywała w hiszpańskiej Ubedzie, odbywając staże zawodowe w miejscowych salonach fryzjerskich i warsztatach samochodowych. Uroczystość odbyła się w oleckim Zespole Szkół Technicznych.

Głównym celem projektu było zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez mobilność międzynarodową, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy, w kontekście jej przydatności dla rynku pracy. Projekt zakładał ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Równocześnie zagraniczny staż zawodowy pod okiem hiszpańskich pracodawców stanowił bezcenną okazję do zdobycia nowych doświadczeń. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy. Ponadto udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację uczestników do dalszej nauki zawodu.

Krótkiego powitania i prezentacji uczestników projektu dokonała jego koordynator – Barbara Leszczyńska oraz wychowawca Hufca Pracy w Ełku – Ewa Krankowska.

W trakcie spotkania młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii. Młodzi ludzie z sentymentem i nostalgią wspominali czas spędzony w Ubedzie. Następnie przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawili obecnym swoje wspomnienia, dzieląc się zdjęciami z zakładów pracy, lekcji języka hiszpańskiego i wycieczek.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z odbytego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz drobnych upominków. Na zakończenie uroczystości młodzież jednogłośnie uznała, iż udział w projekcie dał im nowe możliwości i umiejętności, które na pewno wykorzystają na dalszej drodze zawodowej.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” realizowany jest w ramach programu ERASMUS+.

Autor artykułu i zdjęć:  Monika Wójcik – st. wychowawca HP 14-10 w Ostródzie

WAMA_1_Beneficjentki projektu i Komendant Hufca w Ostródzie – Teresa Wojtowicz

WAMA_1_Beneficjentka projektu opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii.