11 października 2019

Elbląskie fryzjerki stawiają na sukces

W elbląskim Hufcu Pracy, w ramach programu Erasmus +, rozpoczęła się realizacja projektu Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces. W ramach przygotowań do styczniowego wyjazdu  na staż zawodowy odbył się pierwszy etap rekrutacji do projektu. Komisja wytypowała 14 uczestniczek, uczących się zawodu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, które w trakcie zajęć będą się ubiegać o 11 wolnych miejsc na trzytygodniowy staż zagraniczny w hiszpańskiej Maladze.

W celu ułatwienia komunikacji i przygotowania do szybszej aklimatyzacji w nowym miejscu pracy, adeptki sztuki fryzjerskiej, rozpoczną zajęcia projektowe w tym tygodniu od spotkania z doradcą zawodowym. Ponadto będą uczestniczyły w warsztatach kulturoznawczych, treningu personalnym oraz w 70 – godzinnym kursie języka hiszpańskiego na poziomie A1.

Głównym celem projektu, realizowanego przez OHP na Warmii i Mazurach oraz hiszpańską organizację euroMind, jest zdobycie przez jego uczestników dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystanie w praktyce zdobytej w toku nauki szkolnej wiedzy teoretycznej z zakresu fryzjerstwa w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych trendów w obrębie ich branży oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Dodatkowym atutem udziału w projekcie jest podniesienie kompetencji społecznych i świadomości międzykulturowej uczestników oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+