29 października 2018

INWESTUJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Od marca 2018r. w Grupie Wychowawczej w Olecku trwa realizacja projektu „Inwestycja w przyszłość 3”. Dziesięcioosobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZST w Olecku.

3 czerwca 2018r. cała grupa wyjeżdża do Ubedy na trzytygodniowy staż zawodowy.

Praca pod okiem hiszpańskich pracodawców stanowi bezcenną okazję do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Obok kompetencji zawodowych młodzież w naturalny sposób będzie doskonalić swoje umiejętności językowe, na co dzień współpracując z obcojęzycznym zespołem. Przed wyjazdem na staż młodzież brała udział w szeregu zajęć przygotowujących, mających zniwelować dotychczasowe bariery oraz pozwolić uczestnikom na efektywne wykorzystanie potencjału, jaki daje zagraniczny staż zawodowy. Przyszli mechanicy i fryzjerki brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursie języka hiszpańskiego na poziomie A1, warsztatach kulturowych, oraz treningu personalnym. Uczestnicy odbyli także indywidualne rozmowy z przedstawicielem hiszpańskiej organizacji euroMind. Głównym celem tych rozmów było poznanie potrzeb i oczekiwań hiszpańskich pracodawców, u których młodzież będzie odbywała staże. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzi ludzie nie tylko zdobędą nowe umiejętności zawodowe, ale poznają również kuchnię, kulturę i zabytki regionu Ubedy.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury, cenną lekcją zawodu oraz próbą pracy poza granicami kraju. Uczestnicy Grupy Wychowawczej w Olecku nie mogą doczekać się już wyjazdu i z niecierpliwością odliczają dni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 

Autor tekstu i zdjęć: Ewa Krankowska starszy wychowawca OHP

WAMA_1_Uczestnicy OHP podczas zajęć z języka hiszpańskiego

WAMA_2_Uczestnicy OHP podczas zajęć z języka hiszpańskiego