O projekcie

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

 

Obecny rynek pracy, charakteryzuje się zapotrzebowaniem ze strony pracodawców na osoby nie tylko legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły, ale przede wszystkim posiadające doświadczenie i konkretne umiejętności, dostosowane do potrzeb zakładu pracy oraz dodatkowe atuty podnoszące atrakcyjność ich oferty w oczach klientów.

W związku z tym zespół specjalistów z OHP na Warmii i Mazurach zajmujących się programami europejskimi i współpracą międzynarodową opracował cykl projektów staży zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, pn. „Inwestycja w przyszłość”, których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas nauki zawodu w szkole, nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych oraz poznanie nowych tendencji w obrębie wyuczonej specjalizacji. Dopełnienie celu stanowi rozwój kompetencji interdyscyplinarnych, tj. umiejętności pracy pod presją czasu, lepsze radzenie sobie ze stresem, zwiększenie potencjalnej mobilności zawodowej uczestników, wzrost odpowiedzialności za powierzone mienie i zadania, rozwój komunikatywności i umiejętności współpracy w grupie oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Staże zagraniczne umożliwiają podopiecznym OHP zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych również poza granicami kraju. Tego rodzaju doświadczenie ułatwia przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Wyjazd poprzedzony jest zajęciami przygotowania pedagogicznego, kulturowego oraz językowego, mającego zapewnić młodzieży możliwość jak najefektywniejszego wykorzystania czasu spędzonego za granicą. Podczas stażu młodzież odbywa praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców. Praktyki realizowane są zgodnie z wypracowanym przez OHP oraz zagranicznym partnerem porozumieniem o programie zajęć, określającym zadania oraz oczekiwane efekty uczenia, jakie mają zostać osiągnięte przez uczestników. Udział w stażu oraz nabyte kompetencje potwierdzane są uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Projekty realizujemy we współpracy z euroMind firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego w Hiszpanii. Nasz partner ma bogate i wieloletnie doświadczenie. Jako organizator szkoleń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów i kadry szkół branżowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE.

Dotychczas nowe kompetencje zawodowe zdobyli kucharze, cukiernicy, mechanicy i elektromechanicy samochodowi, fryzjerzy, sprzedawcy i stolarze z OHP na Warmii i Mazurach.