20 marca 2019

PODSUMOWANIE STAŻY W HISZPANII

Uczestnicy II tury projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” – podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu spotkali się 20 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, by podzielić się z rówieśnikami swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z pobytu w Hiszpanii. W styczniu br. młodzież przebywała w Sewilli, odbywając staże zawodowe w miejscowych warsztatach samochodowych.

Uczestnicy II tury projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” – podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu spotkali się 20 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, by podzielić się z rówieśnikami swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z pobytu w Hiszpanii. W styczniu br. młodzież przebywała w Sewilli, odbywając staże zawodowe w miejscowych warsztatach samochodowych.

Ponadto obok kompetencji zawodowych, młodzież w naturalny sposób doskonaliła swoje umiejętności językowe, na co dzień współpracując z obcojęzycznym zespołem. Pobyt w Andaluzji miał też duży wpływ na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z odbytego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz drobnych upominków. Na zakończenie uroczystości młodzież jednogłośnie uznała, iż udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił jej motywację do dalszej nauki zawodu. Wizyta przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP była również okazją do przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego do III tury projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”. Tym razem podopieczni grupy wychowawczej z Braniewa i Środowiskowego Hufca Pracy z Elbląga wyjadą na staż zawodowy do Sewilli w czerwcu br.

Wyjazd młodych ludzi poprzedzą kilkumiesięczne przygotowania. Młodzież będzie miała zapewniony m.in. 70-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz przygotowanie kulturowe i opiekę pedagogiczną. Ponadto przyszli stażyści wezmą udział w zajęciach z doradcą zawodowym, które będą stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Dokumenty pozwolą na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami posiadanymi przez młodych ludzi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+