29 października 2018

Podsumowanie staży w Hiszpanii

6 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbyło się uroczyste podsumowanie projektów „Inwestycja w przyszłość 3” oraz „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”, w których wzięło udział 20 uczniów – podopiecznych Hufców Pracy w Ostródzie i Giżycku.

Praktyki zawodowe realizowane w: hiszpańskich restauracjach, warsztatach samochodowych i salonach fryzjerskich pozwoliły młodym ludziom na ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas dotychczasowego kształcenia. Praca pod kierunkiem hiszpańskich pracodawców pozwoliła młodzieży na poznanie zagranicznych standardów pracy oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obrębie ich branż. Projekty zakładały ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

W trakcie spotkania uczestnicy omówili swoje zmagania w Sevilli i Ubedzie. Opowiadali o nowych doświadczeniach zawodowych, znajomościach i fantastycznych miejscach jakie mogli zobaczyć. Młodzież z sentymentem i nostalgią wspominała pobyt i czas spędzony w Hiszpanii.

Uczestnicy zgodnie przyznali, iż było to bardzo ciekawe i wyjątkowe doświadczenie i z wielką chęcią by je powtórzyli. W kolejnej części młodzież zaprezentowała swoje umiejętności kulinarne serwując hiszpańskie dania m.in.: padron, paella, natillas i churros. Natomiast główne założenia i cele programu Erasmus+ oraz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i językowych stwarzanych młodzieży poprzez udział w projektach omówiła koordynator projektu z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie – Barbara Leszczyńska. Serdecznie podziękowała wszystkim, którzy zaangażowani byli w realizacje projektu i zachęciła obecnych do udziału w programach europejskich. Podczas walidacji obecne było również olsztyńskie Meloradio, dla którego wywiadu udzieliła Barbara Leszczyńska i uczestnicy projektu.

Projekty „Inwestycja w przyszłość 3” i „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” realizowane były w ramach programu ERASMUS+.

Autor teksu i zdjęć: Magda Łepicka – Komendant Hufca Pracy w Giżycku

Opis zdjęć:

WAMA_1_Uczestniczki projektu A. Binik i P. Surmacz prowadzące walidację projektu

WAMA_2_Wojewódzki koordynator projektu Barbara Leszczyńska

WAMA_3_Uczestniczki projektu A. Binik i P. Surmacz

WAMA_4_Prezentacja hiszpańskich potraw

WAMA_5_Uczestnik projektu M. Scholl podczas wywiadu

WAMA_6_Koordynator projektu Barbara Leszczyńska podczas wywiadu