30 listopada 2021

Rozpoczęli przygotowania do wyjazdu

W Giżycku rozpoczęły się przygotowania do III tury projektu „Inwestycja w przyszłość – Zawodowy Start-Up”. Podstawowym założeniem projektu jest odbycie przez grupę młodych ludzi trzytygodniowego stażu zawodowego w hiszpańskiej Sevilli, który rozpocznie się w lutym 2022r.

W projekcie bierze udział 8 uczestników z Hufca Pracy w Giżycku kształcących się w zawodzie kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież zdobędzie dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe, pozna nowe trendy w obrębie wyuczonej branży oraz nabędzie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Dodatkowym atutem udziału w projekcie będzie podniesienie kompetencji społecznych i świadomości międzykulturowej uczestników oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Wsparcie dla osób zakwalifikowanych do projektu rozpoczęło się od zajęć z opiekunem grupy oraz warsztatów kulturowych, na których młodzież poznała tradycje, obyczaje oraz najważniejsze obiekty Hiszpanii. Obecnie uczestnicy są etapie kursu z języka hiszpańskiego oraz zajęć z doradcą zawodowym, podczas których przygotują swój życiorys zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV oraz Indywidualne Plany Działania. Dokumenty te pozwolą na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami młodych ludzi.