16 stycznia 2020

Umowy stażowe podpisane

Dzięki projektom realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach programu Erasmus+ młodzież z Warmii i Mazur dostaje szansę na zdobycie doświadczenia w zagranicznych przedsiębiorstwach. Tym razem z tej możliwości skorzystają podopieczni Hufca Pracy w Elblągu i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku, którzy zakończyli przygotowania do II tury projektu „Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces”.

Już 19 stycznia br. młodzież rozpocznie trzytygodniowe staże zawodowe w restauracjach, salonach fryzjerskich i warsztatach samochodowych na terenie hiszpańskiej Malagi. Przygotowując się do wyjazdu młodzi ludzie wzięli udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, podczas którego przyswajali słownictwo z zakresu swojej profesji, niezbędne do prawidłowego wykonania zadań, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby.

Zajęcia z języka hiszpańskiego uzupełniły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również stworzenia życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Natomiast na kulturoznawstwie młodzież poznała najważniejsze historyczne wydarzenia i zabytki Hiszpanii, położenie geograficzne regionu, tradycje i zwyczaje panujące w Andaluzji. Przyszli stażyści otrzymali również szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, różnice w mentalności narodu hiszpańskiego i sposobie życia, dzięki czemu zostali odpowiednio przygotowani na spotkanie z tamtejszymi pracodawcami oraz nabrali pewności siebie.

Kilkumiesięczne przygotowania do wyjazdu zakończyły się spotkaniem z koordynatorem projektu Barbarą Leszczyńską, podczas którego uczniowie podpisali wraz z rodzicami umowy stażowe pozwalające na uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu, realizowanego przez OHP na Warmii i Mazurach oraz hiszpańską organizację euroMind, jest zdobycie przez jego uczestników dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystanie w praktyce zdobytej w toku nauki szkolnej wiedzy teoretycznej w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych trendów w obrębie ich branży oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Dodatkowym atutem udziału w projekcie jest podniesienie kompetencji społecznych i świadomości międzykulturowej uczestników oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+