06 czerwca 2019

UMOWY STAŻOWE PODPISANE

Podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu i Grupy Wychowawczej z Braniewa zakończyli kilkumiesięczne przygotowania do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu ,,Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”.

Na ich zakończenie spotkali się z koordynatorem projektu Barbarą Leszczyńską i podpisali wraz z rodzicami umowy stażowe pozwalające na uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Już 17 czerwca br. młodzież rozpocznie trzytygodniowe staże zawodowe w restauracjach, salonach fryzjerskich i warsztatach samochodowych na terenie hiszpańskiej Sewilli. Przygotowując się do wyjazdu młodzi ludzie wzięli udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, podczas którego przyswajali słownictwo z zakresu swojej profesji, niezbędne do prawidłowego wykonania zadań, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby.

Zajęcia z języka hiszpańskiego uzupełniły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również stworzenia życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Natomiast na kulturoznawstwie młodzież poznała najważniejsze historyczne wydarzenia i zabytki Hiszpanii, położenie geograficzne regionu, tradycje i zwyczaje panujące w Andaluzji. Przyszli stażyści otrzymali również szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, różnice w mentalności narodu hiszpańskiego i sposobie życia, dzięki czemu zostali odpowiednio przygotowani na spotkanie z tamtejszymi pracodawcami oraz nabrali pewności siebie.

Na miejscu czeka młodzież 20-godzinna kontynuacja nauki języka hiszpańskiego prowadzonego przez lektora natywnego, który będzie rozwijał kompetencje językowe młodych ludzi ze szczególnym naciskiem na słownictwo sektorowe. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu wyjątkową przygodą, możliwością poznania innej kultury, cenną lekcją zawodu oraz okazją do pracy poza granicami kraju. Obok niezwykle cennych doświadczeń zawodowych, na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana mentalna zachodząca w uczestnikach projektu. Trzytygodniowy pobyt za granicą pozytywnie wpłynie na wzrost pewności siebie, zmianę sposobu postrzegania swojej osoby i własnych możliwości. Ponadto udział w stażu oraz nabyte kompetencje zostaną potwierdzone uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+