29 października 2018

ZAINWESTOWALI W PRZYSZŁOŚĆ

13 października 2018r. uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość 3” zakończyli trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Ubedzie i ruszyli w podróż powrotną do Polski.

Podopieczni Hufca Pracy w Ostródzie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem hiszpańskich pracodawców.

Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i motywacji szybko przyswoili słownictwo i z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Motywacja do nauki i zapał jakim wykazywała się młodzież znalazły uznanie wśród pracodawców i współpracowników.

Podjęcie pracy w miejscowych salonach fryzjerskich, restauracjach, zakładach mechaniki oraz sklepach pozwoliło uczestnikom na podniesienie poziomu swoich obecnych kompetencji zawodowych oraz bezpośrednie poznanie specyfiki wykonywania zadań właściwych dla swojego zawodu w innej części Europy. Ponadto, codzienna praca w odmiennym środowisku kulturowym pozytywnie wpłynęła na poziom kompetencji językowych i społecznych młodzieży.

Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież nie tylko zdobyła nowe kompetencje zawodowe, ale poznała również kuchnię, kulturę i zabytki regionu Andaluzji. W jej zrozumieniu i poznaniu z pewnością pomogły organizowane aktywności kulturowe takie jak: wieczór tapas, wizyta w tłoczni oliwy z oliwek, czy wycieczki do wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO średniowiecznej Baezy, czy też miasta Sevilli. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy.

Każdy z uczestników projektu na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymał certyfikat Europass Mobility, uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację uczestników do dalszej nauki zawodu.

Staż był realizowany w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus +.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Wójcik – st. wychowawca HP w Ostródzie

WAMA_1_Uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość 3”